milk snake

Milk Snake 101: A Guide On How To Take Care Of The Best Pet Snake

Milk snake (Lampropeltis triangulum) is non-venomous and friendly, making it the best pet snake for reptilian enthusiast beginners. Their tri-colored scales add to their appeal to pet owners. Milk snakes live in prairies and forested regions. Some even migrate during the winter and summer to find drier and cooler habitats, respectively. Their adaptations in the …

Milk Snake 101: A Guide On How To Take Care Of The Best Pet Snake Read More »

hayop

Mga Dos and Don’ts sa Pagkain ng Alagang Hayop

Bawat isa sa ating mga alagang hayop ay may kani-kanilang nutrisyonal na pangangailangan upang manatiling malusog at malakas. Marami rin silang bawal kainin na makadudulot ng sakit o kamatayan, at madalas ay lingid ang mga pagkaing ito sa ating kaalaman. Mahalagang tandaan natin na ang ating mga kinakain ay hindi katulad ng sa kanila. Kadalasan, …

Mga Dos and Don’ts sa Pagkain ng Alagang Hayop Read More »